Biogas

 

Seriq = biogas

 

Seriq ger dig en robust och pålitlig anläggning som ger en maximerad utvinning av biogas. Processen är tvåfas torrötning. Allt organiskt material går att röta. Substrat/material så som matavfall, gödsel, enselage, tång etc samlas i en container. En mikrobiologisk processvätska tillsätts för att starta nedbrytningen/ rötningen. Vätska som bildas under rötningen cirkuleras genom en metanbildningskammare, metangasen avskiljs. Metangasen lagras och är den färdiga rågasen. Metangasen kan sedan förädlas till elektricitet, värme

eller biogas.

 

Våra anläggningar är skalbara och kan byggas ut. Ett unikt koncept som Seriq är ensamma om att erbjuda. Möjligheten till en småskalig anläggning minskar behovet av transporter av substrat. Anläggningen bygger på moduler

(containrar) som kan flyttas vid behov. Det gör det också möjligt att leasa.

 

Anläggning efter dina behov

Vi kan leverera en industrilinje med rostfria/syrafasta detaljer. Den är tänkt för stor-

skaliga anläggningar exempelvis till kommuner och industri.

 

Vi har en standardanläggning som lämpar sig för gårdsbruk (lant-/hästgård).

Det är en kostnadseffektiv anläggning som är enkel att skala upp.