Seriq ab

 

Seriq ab - för ett hållbart samhälle

 

Biogas är en av lösningarna för ett hållbart samhälle. Idag slösar människan med jordens resurser utan att betala tillbaka i samma takt som resurserna förbrukas. Genom att ta tillvara på det vi normalt betraktar som avfall och skräp bidrar vi till jordens överlevnad och utvinner samtidigt energi.

 

Seriqs ägare

Stefan Jönsson, vd, med bakgrund inom processindustrin som vd, projektledare och konstruktör. Civilingenjör inom maskinteknik.

 

Fredrik Lundberg, technical advisor, har under flera år utvecklat styrsystem och har stor kunskap inom biogasprocesser. Civilingenjör inom styr- och reglerteknik.

 

Jörgen Ringman, business developer, driven affärsutvecklare med flera lyckosamma företag i bagaget. Studerat vid Stockholms Handelshögskola.

Kontakt

Seriq ab

Bersvägen 25

826 61 Söderala

 

Stefan Jönsson, stefan@seriq.se, 070-288 49 98

Fredrik Lundberg, fredrik@seriq.se, 070-637 73 21

Jörgen Ringman, jorgen@seriq.se, 070-635 68 08